Giảng Viên

ThS. LIANG XIAO YING

5/5 - (1 vote)

Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh tế Quốc tế – Đại học Ngoại thương Hà Nội

Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Cử nhân chuyên ngành Thương mại Quốc tế – Đại học Dân tộc Quảng Tây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *