Giảng Viên

TS. NGUYỄN HỒNG THANH

5/5 - (12 votes)

Nguyên trưởng khoa tiếng Trung – Đại học Ngoại Ngữ ĐHĐN

Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học – Đại học Sư phạm Phúc Kiến

Thạc sĩ Ngôn ngữ học – Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *