Giảng Viên

ThS.NCS. ĐINH THỊ THỦY

5/5 - (1 vote)


NCS Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ văn tự Hán – Đại học Dân tộc Quảng Tây

Nguyên phó trưởng khoa PT khoa tiếng Trung – Đại học Ngoại Ngữ ĐHĐN

Giảng viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ – Đại học Ngoại Ngữ ĐHĐN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *