Giảng Viên

ThS. NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC

Rate this post

Phó Trưởng Khóa Tiếng Trung – Đại học Ngoại Ngữ ĐHĐN

Thạc Sĩ ngành Phương pháp dạy tiếng Trung cho người nước ngoài – ĐHSP Quảng Tây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *